Këshilla Menjëherë

Llogaritja e tatimit dhe kontributeve për dy punësimet

Rasti për sqarim

Ne rast se kemi 1 page mujore 85.000 leke nga njeri projekt dhe një page 300 euro nga projekti tjetër.

Sa duhet te marre punonjësi ne dore?

 

Pergjigje

Për të ardhurat nga paga në vlerën prej 85.000 lekë

Lexojeni të gjithën

Këshilla për gjetjen e klientelës për bizneset e reja në treg

Kam nisur një biznes të vogël si Internet Kafe. Cilat këshilla vlejnë lidhur me pyetjen se çfarë duhet të bëj për të gjetur një klientelë fikse?

Përgjigje:

Pyetja “ku ti gjej Klientët?” është mjaft nxitëse pasi vetë nevoja e

Lexojeni të gjithën

A paguan tatim mbi të ardhurat biznesi i vogël?

Pyetja

Jam një tregtar i biznesit të vogël. Doja te informohesha se a paguajmë tatim mbi të ardhurat në rastin tim?

Përgjigje:

Tatimi mbi të ardhurat personale, përfshin te gjitha llojet e të ardhurave të individëve.

Lexojeni të gjithën

Si të reagojmë ndaj kontrolleve të shpeshta të tatimorëve?

Pyetje

Në njësinë tonë kemi kontrolle të shpeshta nga tatimorët. Njëherë vijnë për të parë të punësuarit, njëherë për kasën regjistruese, njëherë për faturat. Dua të di se sa herë në vit mund të kontrollohet një subjekt i

Lexojeni të gjithën

Autofaturimi në blerjet nga fermerët

Pyetje

Si ta plotesoj autofaturen ne rastin e blerjes se mallrave nga nje shites (fermer) i palicencuar?

Pyetja konsiston nese autofatura do te plotesohet duke e llogaritur TVSH-ne si te zbritshme apo jo?

Kam rastin e fruta

Lexojeni të gjithën

Regjistrime ndryshimesh në QKB të të dhënave dhe dokumenteve të regjistrimit

  1. Regjistrime të detyrueshme.

    Çdo subjekt që kryen regjistrimin fillestar, duhet të regjistrojë çdo ndryshim në QKB të të dhënave të njoftuara në formularin e aplikimit (për shembull adresa e biznesit) dhe në dokumentet

Lexojeni të gjithën

Përjashtimi nga TVSH dhe biznesi i vogël

Kur një biznes, bën shitje të përjashtuara nga TVSH-ja, (shitje pa TVSH) ndodh që në fakt për blerjet që bën të jenë me TVSH.  Kjo, në disa raste bëhet një nga problemet e mëdha për ecurinë e biznesit të tyre.

Lexojeni të gjithën

Si tatohen shërbimet online?

Në rastin e shërbimeve online, më problematik është përcaktimi i vendit të furnizimit të shërbimeve për ato që quhen qarkullim online. Bëhet fjalë te ky grup vetëm për furnizim shërbimi, që është përhapur masivisht në vitet e

Lexojeni të gjithën

Si mund të shmanget falimentimi?

Ndonjëherë kompanitë e gjejnë veten në rrugën e gabuar duke rrëshqitur drejt e në humnerën e falimentimit. Arsyet e krijimit të një situate falimenti vijnë qoftë për shkak të strategjisë me shumë probleme të pa adresuara apo të

Lexojeni të gjithën

Procedura e rimbursimit të TVSH

Personi i tatueshëm qe ka përmbushur kërkesat ligjore (kreditor mbi 400 mije leke dhe mbi tre muaj rrjesht) për te kërkuar rimbursimin e TVSh-se, ka te drejte te kërkojë rimbursimin e saj duke filluar nga data 14 e muajit vijues

Lexojeni të gjithën

Cilët elementë ndikojnë te çmimi i lartë i apartamenteve?

Problemi i çmimit te ambienteve te banimit është një fenomen jo i ri. Ai ndihet nga te gjithë ata qe kërkojnë te blejnë apartamente banimi, apo edhe investitorë qe duan te bëjnë biznes ne Shqipëri.

Si gjithë sektorët e

Lexojeni të gjithën

Identifikohu