Lajme

Lajme

FMN Tetor 2021

FMN e mirëfokusuar në rekomandimet e saj në këtë fundviti 2021

Washington - 12.10.2021 - Ekonomia e Shqipërisë ka treguar një qëndrueshmëri të konsiderueshme pas tërmetit të vitit 2019 dhe pandemisë. Pas vitit të vështirë 2020, aktiviteti ekonomik po ringrihet fuqishëm. Politikat luajtën

Lexojeni të gjithën

ulja TV SH 6%

Propozimi i opozitës për reduktimin e TVSH në 6% për produktet e shportës ushqimore dhe opozitarizmi

Opozita ka deklaruar se në aksionin e saj politik, ndër të tjera veprime politike do të ndërmarrë një nismë të re politike në Kuvendin e Shqipërisë për uljen e TVSH-së në 6% për mallrat e shportës së ushqimeve bazë për jetesë

Lexojeni të gjithën

PBB 6m.I

PBB në 6-mujorin e parë 2021 me nevojat për adresim

Rritja ekonomike e 6-mujorit të parë 2021 me 11.7 përqind është lajmi i mirë i këtij fund Shtatori 2021. Por, krahasimi bëhet me periudhën e parë të vitit 2020, kur bllokimi në tremujorin e dytë u kthye në izolim të paprecedentë

Lexojeni të gjithën

intervista gjokutaj

Cilat sfida fillestare duhet të ndjekin financat dhe qeveria në këto ditë fillimi të qeverisë Rama 3?

Në një intervistë të një nga drejtuesve të Qendrës ALTAX, ne kemi pregatitur disa pyetje për përgjigje lidhur me reagimet dhe ndjekjen e disa qasjeve prioritare të përshtatjes dhe reagimit të politikës dhe financave publike pasi

Lexojeni të gjithën

zhvleresimi Euros

Elementë ndikuesë në zhvlerësimin e Euros në verën e vitit 2021

Nëse analizojmë se çfarë ndikon në uljen e Euros në verën e vitit 2021, vërehet se faktori kryesor formal, që afekton këtë rënie duket se vjen pjesërisht për arsye të rritjes së eksporteve energjetike dhe të lëndëve të para për

Lexojeni të gjithën

boshlleku tvsh

TVSH-ja e munguar në Shqipëri dhe Kosovë

Qendra ALTAX prezanton në këtë studim përpjekjen për herë të tretë, për vlerësimin e nivelit të boshllëkut tatimor. Në botimin e tretë, ashtu si edhe në publikimin paraardhës një vend të veçantë ka marrë vlerësimi për boshllëkun

Lexojeni të gjithën

tatime direkte-tatime indirekte

TATIMET DIREKTE: DISKUTIMI PËR SHKALLËT E TYRE DHE TATIMET NDAJ KONSUMIT

Në një analizë të tatimeve direkte, si dhe të pjesës së diskutimit më të fundit elektoral në Shqipëri lidhur me tatimin mbi të ardhurat personale, ai vërehet në radhë të parë se nuk mban peshën kryesore në barrën fiskale të

Lexojeni të gjithën

taksat vendore

Barra fiskale dhe progresiviteti taksave vendore tek individët dhe familjet shqiptare

Barra fiskale e individit, i cili është në marëdhënie punësimi përfshin (a) tatimin mbi të ardhurat nga paga, (b) kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, si dhe (c) taksat dhe tarifat vendore.

Nisur nga një nivel

Lexojeni të gjithën

liria fiskale 2021 kosove

Sot është Dita e Lirisë Fiskale në Kosovë

Liria Fiskale në Kosovë mbërrin ditën e 93 të vitit 2021. Kjo ditë sipas llogaritjeve të ditëve sipas muajve të vitit bie në datën 3 Prill 2021. Në vitin 2020, Dita e Lirisë Fiskale ishte në datën 29 Mars dhe mbërriti në ditën

Lexojeni të gjithën

liria fiskale 2021

2 Prill 2021, Dita e Lirisë Fiskale në Shqipëri

ALTAX ju prezanton me Raportin e fundit lidhur me Ditën e Lirisë Fiskale në Shqipëri, Kosovë dhe Ballkanin Perëndimor në 2021.
Raporti i mbi Lirinë Fiskale, së bashku me studimin mbi Barrën Fiskale janë produkti kryesor studimor i

Lexojeni të gjithën

perjashtimet tatimore

Përfitimi në vlerë i bizneseve nga përjashtimi i Tatim fitimit dhe TVSH

Nga llogaritjet e kryera në zbatim të ndryshimeve ligjore tatimore, të cilat kanë hyrë në zbatim prej Janarit 2021 ekspertët e ALTAX kank kryer llogaritjet vlerore për të treguar realisht sipas nivelit të qarkullimit vjetor

Lexojeni të gjithën

Identifikohu